Szukaj
  • beataszarszewska

Czy upadłość konsumencka jest dostępna dla każdego?

Właśnie dziś wchodzą w życie ogromne zmiany w zakresie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, bowiem uchylony zostaje art. 491(4) ustawy prawo upadłościowe regulujący przesłanki oddalenia wniosku. Co to oznacza dla wszystkich osób fizycznych, które mają problemy finansowe?


Powoływany przepis stanowił istotną barierę dla osób fizycznych, które popadły w stan niewypłacalności i chciały skorzystać z możliwości oddłużenia w postępowaniu upadłościowym. Sąd rozpoznając wniosek dłużnika zobowiązany był badać szereg okoliczności, z których każda stanowiła przeszkodę do uwzględnienia wniosku. Najczęstszą przyczyną oddalenia wniosku było ustalenie, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Od teraz możliwość ogłoszenia upadłości nie jest uzależniona od przyczyny naszych kłopotów finansowych.


Uchylenie przepisu nie oznacza jednak, że teraz upadłość dla osób fizycznych odbywa się „bez ograniczeń”, trzeba pamiętać, że umyślne lub rażące niedbalstwo w doprowadzeniu do niewypłacalności nadal ma istotne znacznie. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności jest badana, ale po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania.


W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ustalenie to wprawdzie nie zamyka drogi do oddłużenia, ale może znacząco ją wydłużyć. W przypadku przyjęcia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.Moim zdaniem wprowadzoną zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ daje ona praktycznie wszystkim szanse na oddłużenie przy jednoczesnym zachowaniu elementu edukacyjnego dla osób, które przyczyniły się do swojej niewypłacalności. Swoista sankcja wydłużonego planu spłaty jest bowiem niewielką dolegliwością wobec możliwości rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu z czystym kontem.

27 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

730 079 914

  • Czarny LinkedIn Icon
  • Czarny Twitter Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now