Szukaj
  • beataszarszewska

Najem lokalu w czasie koronawirusa

Warto wiedzieć, że wprowadzenie Tarczy antykryzysowej wpłynęło nie tylko na prawa przedsiębiorców, ale także wprowadziło istotne zmiany w zakresie najmu lokali. Przepisy ustawy czasowo ogranicza prawa Wynajmującego w zakresie możliwości: wypowiedzenia umowy, czasu trwania umowy a także okresu wypowiedzenia.


ZAKAZ  WYPOWIEDZENIA  UMOWY


Wynajmujący do dnia 30 czerwca br. nie może dokonać wypowiedzenia najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.


Temu ograniczeniu nie podlegają m. in. umowy wypowiadane w związku z:

  1. naruszeniem przez najemcę postanowień umowy najmu l

  2. naruszeniem przez najemcę przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu,

  3. koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal


PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY


Umowy, których czas obowiązywania upływa po 31 marca 2020 roku a przed dniem 30 czerwca 2020 roku ulegają przedłużeniu na dotychczasowych warunkach. Zwracam jednak uwagę na to, że przedłużenie umowy najmu nie następuje z mocy samego prawa, lecz wymaga aktywności jednej ze stron umowy. Najemca, aby móc skorzystać z przedłużenia umowy musi złożyć Wynajmującemu odpowiednie oświadczenie woli. Ustawodawca, zastrzegł, jednak że z powyższego przywileju nie może skorzystać Najemca który m.in.:

  1. pozostawał w ciągu poprzednich 6 miesięcy w zwłoce należności z tytułu zawartej umowy w wysokości kwoty równej lub wyższej kwocie czynszu za jeden miesiąc,

  2. używał tego lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem tego lokalu lub zaniedbywał obowiązki, dopuszczając do powstania w tym lokalu szkód,

  3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, z prawem do innego lokalu mieszkalnego,

UMOWY WYPOWIEDZIANE PRZED DNIEM 31 MARCA 2020 ROKU


Nowe przepisy mają także wpływ na umowy najmu lokali mieszkalnych wypowiedziane przez Wynajmującego przed dniem 31 marca tego roku. Umowy, których termin wypowiedzenia upływa w okresie pomiędzy 31 marca 2020 roku, a przed dniem 30 czerwca 2020 r. ulegają przedłużeniu w zakresie okresu wypowiedzenia do dnia 30 czerwca 2020 roku. Podstawą do przedłużenia okresu wypowiedzenia jest oświadczenia woli najemcy. 

Termin na złożenie przez najemcę oświadczeń o woli przedłużenia umowy najmu lub okresu wypowiedzenia upływa w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.


Powyższy tekst ma charakter informacyjny, przed podjęciem działań związanych z Twoją umowa najmu zapraszam do skorzystania z porady prawnej uwzględniającej okoliczności indywidualnej sprawy.


Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) - stan prawny na dzień 6 kwietnia 2020 roku.

113 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

730 079 914

  • Czarny LinkedIn Icon
  • Czarny Twitter Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now