Szukaj
  • beataszarszewska

Kiedy jest się zagrożonym niewypłacalnością, a kiedy już niewypłacalnym?

W ciągu ostatnich dni oba powyższe pojęcia zyskują na popularności w związku z przedstawieniem projektu Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Albowiem pomoc udzielana w myśl proponowanych przepisów ma być dedykowana dla konkretnych podmiotów gospodarczych – zwanych w ustawie przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.Wg projektu Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców:

Ustawa odwołuje się zatem do art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Definicja ustawowa przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością mogącego skorzystać z z pomocy publicznej brzmi następująco:

Dla uznania danego podmiotu, jako  przedsiębiorcy niewypłacalnego, który kwalifikuje się do skorzystania z pomocy na podstawie projektu Ustawy niezbędnym jest spełnienie następujących warunków:

W przypadku uchwalenia przepisów Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców w wersji powołanej powyżej lub utrzymania w ostatecznej wersji odwołań do przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy koniecznym będzie dokonanie weryfikacji pod katem kwalifikacji do jednej z dwóch powyższych kategorii, lub do stworzonej przez Ustawę kategorii trzeciej kwalifikującej się do uzyskania tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.


Zgodnie z przedstawionym projektem Ustawy tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielane mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy (prawdopodobnie według definicji określonej w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, albowiem projekt nie zawiera bezpośredniego odesłania do definicji legalnej):

Każdy mikro-, mały i średni przedsiębiorca chcący skorzystać z tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego musi spełniać jednocześnie warunki, o których mowa w pkt 1 Ustawy, w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 Ustawy.

Podsumowując, przed decyzją o skorzystaniu ze wsparcia dokładnie proponuję przeanalizować aktualną sytuację prowadzonego przedsiębiorstwa pod kątem spełniania podstawowych przesłanek uzyskania pomocy w myśl Ustawy.


Powyższa informacja odnosi się do projektu Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców aktualnego na dzień 30 marca 2020 roku oraz do obowiązującego w tym dniu stanu prawnego. Powyższy tekst nie ma charakteru oceny projektowanych form pomocy dla przedsiębiorców.

63 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

730 079 914

  • Czarny LinkedIn Icon
  • Czarny Twitter Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now