Szukaj
  • beataszarszewska

O odzyskiwaniu pieniędzy z kredytów spłaconych przed terminem słów kilka ...

W czasie kryzysu liczymy się z każdą złotówką wydawaną z naszego budżetu, dobrze zatem zrobić przegląd naszej historii finansowej i zweryfikować, że możemy odzyskać jakieś pieniądze od banku w przypadku, gdy spłaciliśmy nasze zobowiązanie przed terminem. Z pozoru niewielkie sumy kilkuset złotych lub kilku tysięcy mogą okazać się doskonałym wsparciem dla wakacyjnego budżetu.  

Choć odpowiednie przepisy ustawy o kredycie konsumencki weszły w życie już 18 grudnia 2011 roku, to dopiero stanowisko zajęte po 8 latach przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spowodowało, że nabrały one realnego znaczenia. Od tego czasu mamy regułę, zgodnie z którą kredytobiorca, który przedterminowo spłaci swoje zobowiązanie wobec banku, uzyskuje możliwość do dochodzenia od kredytodawcy proporcjonalnego zwrotu wszystkich kosztów kredytu.


Oczywiście dla skutecznego ubiegania się o zwrot kosztów kredytu należy spełnić odpowiednie warunki. 


Przede wszystkim zobowiązanie musi być tzw. kredytem konsumenckim, czyli umową w kwocie nie wyższej niż 255.550,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) lub jej równowartością w obcej walucie. Zobowiązanie może wynikać zarówno z umowy pożyczki czy kredytu, ale także np. z: umowy o odroczenie terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, kredytu odnawialnego, czy umowy o konsolidację kilku kredytów.


Ponadto istotne jest, aby zobowiązanie kredytobiorcy powstało po wejściu w życie art. 49 ustawy z dnia z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim tj. po dniu 18 grudnia 2011 roku, albowiem przepisy nie mają mocy wstecznej.


Po trzecie warunkiem ubiegania się o zwrot prowizji jest dokonanie spłaty zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Zatem dopiero z chwilą całkowitej spłaty kredytu można obliczyć należny zwrot oraz skutecznie ubiegać się o niego od kredytodawcy; czyli zarówno od banku jak i od SKOKu oraz innych instytucji pożyczkowych.


Zwrot kosztów obejmuje wszelkie: prowizje, opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczenia, jednakże nie zaliczamy do nich kosztów notarialnych poniesionych w związku z zawarciem umowy.


Powyższy tekst ma charakter informacyjny, przed podjęciem działań związanych z Twoją umową kredytu konsumenckiego zapraszam do skorzystania z porady prawnej uwzględniającej okoliczności indywidualnej sprawy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).

47 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

730 079 914

  • Czarny LinkedIn Icon
  • Czarny Twitter Ikona
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now